Duurzame intelligente waterzuivering UNAS®

Duurzame intelligente waterzuivering UNASĀ®

OP-Zuid project; Biologische waterzuivering met intelligente procesbesturing voor energie-/kostenefficiënte procesvoering. Dit pilot-project behelst duurzame biologische verwerking van communaal afvalwater en slib d.m.v. nauwkeurige monitoring en controle van het proces voor kosten-/energie-efficiënte procesvoering.

Colsen en SieTec bouwden samen een innovatieve biologische demonstratie-installatie i.s.m. LabMet van de Universiteit Gent en Waterschap Brabantse Delta. Dit project is gehonoreerd met een OP-Zuid subsidie vanwege een aantal interessante voordelen; Veel minder operationele energie nodig, kortere overall verblijftijden, verbeterde effluentkwaliteit, kleinere installatie-footprint mogelijk, en in combinatie met geoptimaliseerde voorafscheiding is ombouw naar een energetisch zelfvoorzienend proces mogelijk.

Europese waterschappen streven bij rioolwaterzuivering naar een kosteneffectieve wijze om goede effluentkwaliteit bereiken. Men heeft zich daarbij ten doel gesteld zoveel mogelijk energie én grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater. Om dat doel
te bereiken kan een deel van de bestaande installaties middels een technische en technologische upgrade worden aangepast. Hierbij vervullen een duurzaam biologisch proces en een innovatieve technologie een sleutelrol.

Vanwege het duurzame en innovatieve karakter en de zeer interessante voordelen, die dit project met zich mee brengt, is het gehonoreerd met een OP-Zuid subsidie. Colsen en SieTec hebben inmiddels een demonstratie-installatie in samenwerking met LabMET van de Universiteit Gent en het Waterschap Brabantse Delta geplaatst te Nieuwveer. Belangrijk einddoel hierbij is het realiseren van de ombouw van een bestaande zuiveringsinstallatie, naar een energetisch duurzaam en zelfvoorzienend proces, waarbij tevens nutriënten worden teruggewonnen. Klik hier voor onze flyer.

300_p8161072.jpg

De pilot-installatie is geplaatst te RWZI te Nieuwveer (Breda). De technologie wordt hier uitgetest door zeer nauwkeurige monitoring en controlling van het biologische proces, waardoor een stabiele procesvoering wordt bereikt. Door gebruik te maken van uiterst gevoelige sensoren in combinatie met een intuïtief monitorings- en besturingssysteem, waarbij een groot aantal parameters gelijktijdig worden aangestuurd, worden de vereiste procesomstandigheden bereikt en vastgehouden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid (Operationeel Programma voor Zuid Nederland) en het Ministerie van Economische zaken.

500_op-zuid-unas-verplichte_logos-subsidie.gif